Čtvrtek 30. listopadu 2023, svátek má Ondřej
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 30. listopadu 2023 Ondřej

Stabilní průběžně fondový systém financování důchodů. Je to možné?

22. 10. 2012 8:22:17
Není to zázrak či snad podvod? Ani zázrak ani podvod, přesto je to možné. Posledně jsem slíbil ukázat, jak stabilizovat průběžný systém financování důchodů, což tímto činím. Vlastně je to hračka :-).

Jak mnozí vědí, snahy o přechod z průběžného na fondový způsob financování důchodů jsou motivovány snahou čelit hrozbě neustále se prohlubujícího nedostatku peněz v průběžném systému. Ve svých předchozích příspěvcích jsem naznačil devastující účinek nepromyšleného rozšiřování fondového systému financování důchodů na úkor průběžného. Máme však jinou volbu? Jistě!

Průběžný systém financování důchodů

V průběžném systému financování důchodů platíme takzvané důchodové pojištění. Tím se vzdáváme části své možné spotřeby, aby tato mohla být využita stávajícími důchodci, kteří ve svém produktivním věku rovněž přenechávali část své možné spotřeby tehdejší generaci důchodců. Zároveň předpokládáme, že podobně i naši potomci se v budoucnu vzdají části své spotřeby a my ji využijeme. V průběhu času se vytvořil v průběžném důchodovém systému setrvalý dluh vůči stávajícícm a budoucím důchodcům, který je průběžně splácen a zároveň znovu vytvářen aktivní generací. Tak to funguje léta, ale čím dál hůře se daří dluh průběžně splácet, takže tento roste a hrozí katastrofou. Pomalu se začíná podobat pyramidové hře, na níž vydělají jen ti, kteří do ní vstoupili včas.

Fondový systém financování důchodů

Při fondovém systému financování důchodů si spoříme na důchod tak, že vkládáme peníze do fondu pro tento účel zřízeného. Čili opět se vzdáváme části své možné spotřeby a předpokládáme, že z prostředků nashromážděných ve fondu pokryjeme své životní potřeby v neproduktivní části svého života. Při odchodu do důchodu si pak můžeme zvolit, zda si z nashromážděných peněz necháme vyplácet rentu až do vyčerpání všech prostředků a případné zbylé prostředky budou moci být předmětem dědictví nebo svěříme prostředky pojišťovně, která na základě statistických údajů stanoví doživotní rentu, kterou nám bude vyplácet. Na jedné straně zde nevzniká dluh, který by bylo nutné v budoucnu splácet, na druhé straně nevíme, co si za uspořené peníze v budoucnu pořídíme, takže se třeba budeme muset uskrovnit znatelně více, než jsme původně očekávali.

Vliv demografického vývoje

Zkusme si modelový případ. Mějme občana, který ve dvaceti letech začal pracovat, v šedesáti šel do důchodu a dožil se sedmdesátky. Kdyby si měl svůj důchod financovat sám a chtěl pobírat 60% výdělku, jehož v průměru dosahoval v produktivním věku, musel by si na důchod odkládat 15% výdělku. Pokud by se dožil osmdesátky, musel by si odkládat 30% výdělku nebo se spokojit s polovičním důchodem nebo odejít do důchodu až 68 letech.

Demografický vývoj je neúprosný. Průměrný věk se vytrvale zvyšuje. Takže se zcela přirozeně musíme smířit s pozdějším odchodem do důchodu, s vyššími platbami na důchodové pojištění, relativně nižšími důchody či kombinací zmíněného. To je naprosto jednoduchá aritmetika, s níž žádné ideologické žvásty nic nenadělají. Stejně s tím nic nenadělá zvýšení porodnosti či import pracovní síly ze zahraničí. To důsledky demografického vývoje jen oddálí a případnou katastrofu umocní.

Možné východisko

Dobrá důchodová reforma musí buď stabilizovat průběžný systém financování důchodů nebo vytvořit jiný stabilní systém (fondový?) a zároveň se vypořádat se závazky plynoucími z nynějšího průběžného systému, případně zkombinovat obojí.

Ve svém předchozím příspěvku jsem dospěl k závěru, že průběžný systém financování důchodů je naprosto přirozený neboť dokonale koresponduje s průběžným charakterem spotřeby. Tím neodmítám fondový způsob financování, ale průběžný systém považuji za primární. Pokud se nám podaří jej dobře stabilizovat, vyhneme se nutnosti vypořádat se se závazky stávajícího průběžného systému při přechodu na systém jiný.

Nyní je na čase, abych se s vámi podělil o myšlenku, která je tak jednoduchá, až může někomu připadat geniální :-). Zkombinujme průběžný způsob financování s fondovým! Spořme si na důchod ve fondu, ale ponechme prostředky v průběžném systému. To, co na první pohled vypadá jako protimluv, je poměrně snadno realizovatelné.

V předchozím příspěvku jsem se rovněž zmínil o skryté dani obsažené ve stávajícím "pojištění". Tu musíme na úvod striktně oddělit od skutečného pojištění. Ano, de iure budeme platit vyšší daně, nic však naplat, je to důsledek pojmenování věcí pravými jmény. Tato daňová složka bude čistě průběžnou složkou financování důchodů a z ní budou financovány základní výměry důchodů, jež vyjádřují solidaritu bohatších s chudšími. Naštěstí de facto se nic tak moc dramaticky nezmění. Jen vneseme do financování důchodů řád. (Za povšimnutí stojí skutečnost, že slovo řád můžeme považovat za antonymum slova neřád.)

Dále mějme státem spravovaný penzijní fond, do něhož budou plynout platby na povinné důchodové pojištění - skutečné pojištění očištěné od skryté daně. Výše důchodů vyplácená na základě tohoto pojištění bude dokonale ctít princip zásluhovosti.

"Co si naspoříš, to dostaneš. Nespoříš si, dostaneš velký kulový."

Z tohoto fondu budou průběžně vypláceny procentní výměry důchodů včetně stávajících. Fond bude ve skutečnosti spravovat nashromážděný dluh vůči průběžnému systému. Tento dluh není nutné umořovat, stačí jej udržovat na relativně stabilní úrovni, tedy nastolit rovnováhu prostředků do fondu přicházejících s prostředky z fondu vyplácenými.

Pro zajištění dostatečného přísunu prostředků do fondu potřebujeme stanovit dostatečně vysoké platby povinného důchodového pojištění. Díky očištění pojištění od daně a striktnimu dodržení principu zásluhovosti se případné zvýšení sazby povinného důchodového pojištění nesetká s takovým odporem a snahou po uhýbání jako dnes.

Případné zvýšení sazby povinného důchodového pojištění koresponduje s jednou z možností, jak čelit přirozeným důsledkům demografického vývoje. Další dvě cesty (případné prodloužení věku odchodu do důchodu či snížení výše vypláceného důchodu) budou díky fondovému způsobu financování procentní výměry důchodu vybalancovány automaticky bez nutnosti jakékoli intervence ze strany státu.

Je to možné? Není to zázrak či snad podvod?

Ani zázrak ani podvod, přesto je to možné. Občan si naspoří peníze do fondu, (přesněji řečeno přispěje svými penězi do průběžného systému) a v důchodovém věku získá nárok čerpat z něj prostředky v odpovídající výši. Sám se rozhodne, kdy odejde do důchodu. Na základě objemu naspořených prostředků, věku odchodu do důchodu a aktuálních statistických údajů mu bude stanovena procentní výměra důchodu (doživotní renta).

Největší výhodou tohoto přístupu je stabilita systému, v němž demografický vývoj nemá zásadní vliv na financování průběžného systému, nýbrž pouze ovlivňuje věk odchodu do důchodu a výši důchodu, jež jsou zcela v režii pojištěného a ze strany státu není třeba je jakkoli ovlivňovat. Další nespornou výhodou je, že stabilitu systému příliš neovlivní ani vyhýbání se placení pojistného ze strany pojištěnců. To, co nezaplatí dnes na pojistném, o to přijdou při čerpání pojistného plnění.

Hloubavější jedince již napadlo, jak se na systému podepíše inflace. Opovážlivě si dovolím tvrdit, že systém je vůči vlivu inflace v podstatě imunní.

Je to možné? Není to zázrak či snad podvod?

Ani zázrak ani podvod, přesto je to možné :-). Stačí hodnotu prostředků, jež byly do průběžného systému systému vloženy, valorizovat v závislosti na inflaci a stejně valorizovat vyplácené důchody. Lze předpokládat, že vlivem inflace vzroste objem prostředků do průběžného systému přicházející, takže pokryjí valorizované výplaty důchodů. V absolutní hodnotě dluh nashromážděný v průběžném systému vzroste, ale po započtení vlivu inflace bude stále na zhruba stejné úrovni.

Hloubavější jedinci již rovněž přemýšlejí, jak se při přechodu na nový systém financování důchodů vypořádat se stávajícím důchodovým systémem. Řešení je jednoduché a snadno realizovatelné. Stačí v jednom okamžiku zmrazit všechny stávající nároky pojištěnců vůči důchodovému systému, pravidelně je valorizovat a při odchodu do důchodu každému spočítat odpovídající část důchodu. Zbytek důchodu již bude spočítán podle pravidel nového systému.

Takže to můžeme shrnout. Vypořádali jsme se se závazky plynoucími ze stávajícícho důchodového systému a zavedli jsme nový funkční systém, jenž ctí princip zásluhovosti a je odolný vůči vlivům demografického vývoje i vůči inflaci. Již si nemusíme dělat hlavu z hrozivě rostoucího dluhu v průběžném systému ani jej splácet. Stačí jej udržovat na stávající úrovni, tj. zajistit dostatečný přísun prostředků z pojištění. Už tedy žádná pyramida.

Vítejte v unikátním průběžně fondovém systému financování důchodů! :-)

Autor: Pavel Fiala | pondělí 22.10.2012 8:22 | karma článku: 15.36 | přečteno: 1768x

Další články blogera

Pavel Fiala

Antibabiš. What else?

Andrej Babiš neustále útočí na opozici, že nemá jiný program než „antibabiš“. Rád bych řekl, že se v tom šeredně mýlí, ale on se mýlí málokdy. Jen to, co tvrdívá, nebývá vždy pravda.

18.7.2021 v 8:20 | Karma článku: 10.66 | Přečteno: 323 | Diskuse

Pavel Fiala

Rukověť nerozhodného voliče

Ve svém předchozím příspěvku jsem vysvětlil, kdo a proč se nevědomky stává mým potenciálním nepřítelem. Dnes těm, co nevědí, poradím, jak se jím nestat.

22.6.2021 v 12:44 | Karma článku: 34.27 | Přečteno: 4576 | Diskuse

Pavel Fiala

Rukověť nehloupého voliče

Každý, kdo se bezdůvodně vzdá svého volebního práva v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se stává potenciálním nepřítelem naší rodiny, našich potomků a nejspíš i Vaší rodiny a Vašich potomků.

9.6.2021 v 16:04 | Karma článku: 14.88 | Přečteno: 561 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Evžen Korec

Další bruselský nesmysl: Zákaz plynových kotlů omezí stovky tisíc českých domácností.

Mnoho miliard korun ze státních zdrojů vyletí komínem. A to doslova. Bruselští byrokrati totiž chystají zásadní změnu směrnice, která v konečném důsledku povede k zákazu prodeje i oprav plynových kotlů.

29.11.2023 v 10:52 | Karma článku: 45.02 | Přečteno: 7489 | Diskuse

Milan Smutný

Petice a výzva vládě k zajištění bezpečné a cenově dostupné elektřiny

Spolek Realistická energetika a ekologie sepsal petici,v níž návrhem konkrétních kroků vyzývá vládu, aby přijala všechna nezbytná opatření pro zajištění bezpečné, soběstačné a cenově dostupné elektrické energie v České republice.

28.11.2023 v 15:17 | Karma článku: 16.03 | Přečteno: 213 | Diskuse

Tomáš Flaška

Školství stávkovalo, a proč vlastně?

Prý malé platy pomocného personálu, prý málo učitelů, prý nedostatečné investice ... všechno to má jeden jediný společný faktor, a to jsou chybějící peníze.

28.11.2023 v 10:05 | Karma článku: 32.54 | Přečteno: 954 | Diskuse

Tomáš Flaška

Proč nestávkuji?

Jsem živnostník. Dokážete si představit stávkujícího živnostníka? Dokážete si vůbec představit jak má živnostník hájit své zájmy? Proti komu? Proti zaměstnavateli, tedy zákazníkům? A jakou formou?

27.11.2023 v 7:23 | Karma článku: 44.26 | Přečteno: 6842 | Diskuse

David Kunc

Ekonomické události 47. týdne

Ministerstvo financí Spojených států čeká v příštím roce prodej dluhopisů v celkové hodnotě 10 bilionu dolarů. Je to reálné? Kdy ČNB začne pravděpodobně snižovat úrokové sazby?

26.11.2023 v 21:42 | Karma článku: 6.71 | Přečteno: 82 | Diskuse
Počet článků 17 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1172
Jsem takový Brouk Pytlík, co všude byl, všechno zná a do všeho mluví. Jsem autorem návrhu pravicové sociálně ohleduplné Velké Pytlíkovy reformy a návrhu dobře ufinancovatelné Pytlíkovy verze důchodové reformy. Jsem prostě návrhář.Mimo to se s potěšením věnuji jazykovým hrátkám.

Českého slavíka vyhrála Ewa Farna. Do Síně slávy vstoupil Václav Neckář

V pražském Foru Karlín se rozhodlo o letošních držitelích Českých slavíků. Mezi zpěvačkami vyhrála Ewa Farna, která si...

Jana Bendiga na Slavících posypali moukou a počastovali rasistickou nadávkou

Předávání hudebních cen Český slavík se neobešlo bez skandálu. Na červeném koberci to zpěvák Jan Bendig (29) schytal...

Jeho uhánění mě obtěžovalo. Byla jsem vdaná, říká manželka Tomáše Savky

Někdejší účastník první řady SuperStar a bývalá vynikající sólistka baletu plzeňského Národního divadla jsou manželi už...

Ulož.to končí se sdílením souborů. Kvůli evropské legislativě, vysvětluje

Internetové úložiště Ulož.to Disk od prosince nebude umožňovat stahování souborů, které si na něj uživatelé sami...

Nejsem nácek. Šlo o něco jiného, říká muž, který útočil na Bendiga

Zpěvák Jan Bendig (29) byl v sobotu před předáváním cen Český slavík posypán na červeném koberci moukou. Druhý den...