Tak nám zabili druhý pilíř

8. 02. 2013 19:37:00
Který druhý pilíř, paní Müllerová? Já znám dva. Jeden, ten vymysleli NERVáci a Drábek ho chtěl prosadit, aniž postřehl, že mu přes něj utíkají prachy z prvního pilíře, a potom znám ještě druhý pilíř podle Pytlíka. Toho prvního není žádná škoda, protože je to ekonomický paskvil, ale ten druhý, Pytlíkův, ten je onačejší, paní Müllerová. Ten by se líbil snad všem. Když ho prosadíte, zajistíte si nehynoucí slávu a vděk veškerého voličstva.

Druhý pilíř není huben ani tak tím, že se jej ING odmítla účastnit, ani malým zájmem občanů, ale celou svou koncepcí, neboť jen velmi nepodstatným způsobem řeší marginální problém našeho důchodového systému, přičemž zhoršuje již tak problematické financování průběžného systému.

V jednom ze svých předchozích příspěvků jsem kritizoval druhý důchodový pilíř v současném pojetí důchodové reformy. Tabulku naznačující ekonomickou nedomyšlenost druhého pilíře jsem trochu upravil, aby byl devastující vliv poněkud zřejmější.

Tabulka je sestavena s použitím kalkulačky k důchodové reformě nacházející se na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. S její pomocí jsem spočítal, jak se změní vyplácený důchod při vstupu do druhého pilíře. Výpočet jsem prováděl pro občana (muže či bezdětnou ženu) narozeného v roce 1993, abych eliminoval vliv přechodného období. Kalkulátor deklaruje počet let pojištění 49 a odchod do důchodu ve věku 69 let a 8 měsíců. Z aktuálních statistických údajů pro věk 69 let vychází průměrná naděje dožití 171 měsíců. Ani při dost optimistické predikci budoucího vývoje tohoto statistického ukazatele se pravděpodobně nedostaneme nad hodnotu 190 měsíců, již uvádím pro ilustraci možné přirozené odchylky v mých výpočtech. Pro výpočet jsem zvolil mimo jiné některé specifické hodnoty hrubé mzdy: 8 000 Kč je minimální mzda, 10 726 Kč je 44% průměrné mzdy, tedy redukční hranice pro výpočet důchodu od níž se do vyměřovacího základu započítává pouze 26% hrubé mzdy, 24 377 Kč je průměrná mzda a 97 508 Kč je čtyřnásobek průměrné mzdy, tedy strop pro placení sociálního pojištění. Průměrnou mzdou rozumějme hodnotu, již pro výpočet používá kalkulačka MPSV.

Hrubá mzda 8 000 Kč 10 726 Kč 15 000 Kč 24 377 Kč 50 000 Kč 97 508 Kč
Státní důchod z 28% 8 194 Kč 10 238 Kč 11 072 Kč 12 900 Kč 17 897 Kč 27 161 Kč
Státní důchod z 25% (při vstupu do 2. pilíře) 7 164 Kč 8 857 Kč 9 548 Kč 11 062 Kč 15 201 Kč 22 875 Kč
Úspora na výplatách státního důchodu měsíčně 1 030 Kč 1 381 Kč 1 524 Kč 1 838 Kč 2 696 Kč 4 286 Kč
Úspora na výplatách důchodu celkem při naději dožití 171 měsíců 176 130 Kč 236 151 Kč 260 604 Kč 314 298 Kč 461 016 Kč 732 906 Kč
Úspora na výplatách důchodu celkem při naději dožití 190 měsíců 195 700 Kč 262 390 Kč 289 560 Kč 349 220 Kč 512 240 Kč 814 340 Kč
Vyvedené pojistné měsíčně 240 Kč 322 Kč 450 Kč 731 Kč 1 500 Kč 2 925 Kč
Vyvedené pojistné celkem (za 49 let) 141 120 Kč 189 207 Kč 264 600 Kč 430 010 Kč 882 000 Kč 1 720 041 Kč
Saldo ve prospěch průběžného systému při naději dožití 171 měsíců 35 010 Kč 46 944 Kč -3 996 Kč -115 712 Kč -420 984 Kč -987 135 Kč
Saldo ve prospěch průběžného systému při naději dožití 190 měsíců 54 580 Kč 73 183 Kč 24 960 -80 790 Kč -369 760 Kč -905 701 Kč

Z uvedeného vyplývá následující:

Pokud do druhého pilíře vstoupí například 50 tisíc občanů s příjmem kolem 50 tisíc Kč měsíčně, bude průběžný systém postrádat ročně 900 milionů Kč. Časem sice klesnou výdaje průběžného systému díky nižším výplatám důchodů, ale úspory ztráty nepokryjí. Vezměme hypotetický ustálený stav, kdy na 50 tisíc občanů připadá 16 tisíc důchodců a všichni se plně účastní či účastnili druhého pilíře a jejich příjem činí či činil v průměru 50 tisíc Kč. Potom průběžný systém bude měsíčně proti dnešku na vyvedených platbách tratit 75 milionů Kč a na snížených výplatách bude v lepším případě šetřit zhruba 43 milionů Kč. Takže saldo průběžného systému bude proti dnešku více než 30 milionů Kč měsíčně v debetu.

Počty účastníků druhého pilíře a jejich příjmy jsem si samozřejmě vycucal z prstu, ale pro ilustraci dopadů zavedení druhého pilíře současné důchodové reformy na financování průběžného systému to myslím zcela postačuje.

Jako správný konstruktivní kritik nabízím ve všech směrech lepší alternativu.

Druhý důchodový pilíř podle Pytlíka

Druhý pilíř podle Pytlíka navazuje na Pytlíkovu verzi prvního důchodového pilíře, jež má tu vzácnou vlastnost, že je stabilní, poměrně spravedlivá a dobře ufinancovatelná. Spojuje v sobě výhody průběžného systému financování důchodů, jímž ve skutečnosti opravdu je, s fondovým financováním plně respektujícím principy zásluhovosti.

Pytlíkův druhý důchodový pilíř stejně jako první pilíř předpokládá pravidelné ukládání určitého procenta z platu do virtuálního státního fondu. Nazvěme jej například Fond dobrovolného spoření. Ano půjde o spoření, nikoli pojištění. Motivací ke spoření do tohoto fondu bude osvobození vkladů od daně z příjmu a zaručená valorizace vložených prostředků. kompenzující vliv inflace. Za úvahu by stálo zvážit i možnost mírného dodatečného zhodnocení vložených prostředků.

Na rozdíl od prvního pilíře bude možné prostředky naspořené ve fondu čerpat kdykoli. Budou stanoveny kvalifikované důvody čerpání z fondu. Přirozeně to budou výplaty důchodu, ale vedle toho by to mohly být také například příspěvky při ztrátě zaměstnání nebo v nemoci. Nebude-li důvod čerpání kvalifikovaný, budou čerpané prostředky zdaněny aktuální sazbou daně z příjmu.

Čerpání z prostředků fondu za účelem výplaty doživotního důchodu bude analogické jako u čerpání z osobního účtu povinného důchodového pojištění. Výše důchodu se spočítá jako podíl naspořených prostředků a aktuální hodnoty statistického ukazatele naděje dožití vyjádřeného v měsících. Kromě doživotního důchodu bude možné sjednat i výplatu pravidelné renty po pevně stanovenou dobu.

V případě úmrtí poplatníka budou zbylé prostředky na účtu dobrovolného spoření součástí pozůstalosti.

Prostředky akumulované ve virtuálním fondu budou ve skutečnosti dluhem státu vůči fondu. Výše prostředků se v průběhu času ustálí na určité víceméně konstantní hodnotě. Tento permanentní dluh nebude nutné umořovat, stane se výhodným zdrojem financování státního dluhu a sníží náklady dluhové služby.

Výhodou státem spravovaného a zaručeného fondu má být ochrana vložených prostředků před znehodnocením. Proto budou prostředky ve fondu stejně jako vyplácené důchody pravidelně valorizovány, aby byl kompenzován případný vliv inflace.

Valorizace prostředků ve fondu půjde zcela na vrub státního rozpočtu, respektive státního dluhu. Předpokládám, že vývoj příjmů státního rozpočtu bude víceméně kopírovat vývoj inflace, takže relativní zadlužení státu vůči fondu zůstane přiližně konstantní, tudíž vlivem inflace nedojde k významné změně situace. Valorizace sice teoreticky zatíží státní rozpočet, ale vzhledem k tomu, že se tím pouze zvýší permanentní dluh, který není třeba splácet, bude dopad valorizace na státní rozpočet mizivý.

Tato valorizace bude jediným zhodnocením akumulovaných prostředků. Občany budou k dobrovolnému spoření motivovat dva faktory. Prvním z nich je jistota neznehodnocení vložených prostředků a druhým je daňová úleva. Jelikož fond rovněž slouží jako vítaný zdroj financování státního rozpočtu, možná by stálo za úvahu posílit motivaci zaručeným dodatečným mírným zhodnocením vložených prostředků.

Více detailů a podnětných myšlenek najdete v Pytlíkově verzi důchodové reformy.

Autor: Pavel Fiala | pátek 8.2.2013 19:37 | karma článku: 17.48 | přečteno: 1308x

Další články blogera

Pavel Fiala

Velká říjnová antitotalitní revoluce aneb o čem sním, kudy chodím

... A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.

2.10.2018 v 11:46 | Karma článku: 17.60 | Přečteno: 602 | Diskuse

Pavel Fiala

Neohrožený bojovník versus vekslák a gambler

Miloš Zeman nesčetněkrát prokázal, že je ochoten se neohroženě bít za pravdu a národní zájmy. Teď se proti němu šikují nicky, jako například vekslák a gambler Horáček, snažící se jej porazit v prezidentských volbách. Zjevně marně.

15.12.2017 v 8:47 | Karma článku: 22.50 | Přečteno: 1182 | Diskuse

Pavel Fiala

Rukověť nerozhodnutého voliče

Je to tu zase. Mám se rozhodnout, zda a koho volit. Volit půjdu. V tom mám jasno - nedám zbůhdarma ani zlomek svého hlasu komunistům. Bohužel důvodů jít k volbám mám ještě mnohem víc, neboť mí spoluobčané asi přicházejí o rozum.

20.10.2017 v 10:45 | Karma článku: 13.30 | Přečteno: 647 | Diskuse

Pavel Fiala

Pardubičtí komunisté dějiny nepřepisují!

KSČM je v poslední době osočována, že se opět snaží přepisovat dějiny. Musím se připojit k Parlamentním listům a komunistů se zastat.

28.6.2016 v 8:01 | Karma článku: 17.51 | Přečteno: 820 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Mirek Matyáš

Je to drahý.

To je věta, na které většinou končí diskuze o elektromobilech. A je to tak. Elektromobily jsou drahé. Dnes se vyplatí málokomu. Ale co když bude elektromobil za polovic, brali byste?

20.11.2018 v 11:20 | Karma článku: 10.13 | Přečteno: 598 | Diskuse

Karel Trčálek

Paní ekonomka se definitivně pomátla

Moje přihlouplé blogy (přihlouplé rádoby satiry) už mnozí ku svému prospěchu nečtou. Ale někteří mi je však čtou i karmují. A tak se tím bavím, protože líp se bavit nedokážu. Ale copak nejsem místní šašek a tajtrdrlík?

20.11.2018 v 10:28 | Karma článku: 17.40 | Přečteno: 1018 | Diskuse

Jan Bostl

Nedokončená transformace

V souvislosti s navrhovaným zákonem z pera České pirátské strany o zveřejňování smluv společností, ve kterých má stát majetkovou účast, jsem se zamyslel nad ekonomickou transformací ČR a nad tím, zda byla opravdu dokončena.

19.11.2018 v 17:47 | Karma článku: 6.88 | Přečteno: 245 | Diskuse

Ondřej Stejskal

3 důvody proč investovat do akcií

CO SI ZAPAMATOVAT * akcie a akciové podílové fondy nebo ETF mají největší růstový potenciál * pokud spoříte na něco roky vzdáleného, zažijete pravděpodobně poklesy akciového trhu * nemusíte investovat všechny své peníze do akcií

16.11.2018 v 16:01 | Karma článku: 7.39 | Přečteno: 277 | Diskuse

Markéta Šichtařová

Levice se definitivně pomátla

Den co den přicházejí bizarnější a bizarnější zprávy o výrocích, myšlenkách a chování mladých levicových politiků. Zdá se, že to je globální trend, kdy se aktivisté předhánějí ve své hlouposti a neschopnosti,

16.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 48.56 | Přečteno: 22057 | Diskuse
Počet článků 13 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1033
Jsem takový Brouk Pytlík, co všude byl, všechno zná a do všeho mluví.
Jsem autorem návrhu pravicové sociálně ohleduplné Velké Pytlíkovy reformy a návrhu dobře ufinancovatelné Pytlíkovy verze důchodové reformy. Jsem prostě návrhář.
Mimo to se s potěšením věnuji jazykovým hrátkám.

Najdete na iDNES.cz